PROŽITKOVÉ MALOVÁNÍ

PROŽITKOVÉ MALOVÁNÍ vychází z arteterapie. Arteterapie využívá umění jako prostředek k osobnímu vyjádření. Důležitý není výsledek, ale proces tvorby. Arteterapie se využívá  jako podpůrný prostředek při léčbě převážně psychických onemocnění.

Já používám arteterapeutické prvky  -  výtvarné expresivní metody, imaginace a hry pro poznání sebe sama, vlastní seberozvoj a jako podpůrnou metodu v koučování. 

Moje arte workshopy jsou určené pro zdravé lidi, kteří se zajímají o osobní rozvoj, sebepoznání, svoji životní cestu a nahlédnutí do svého nitra.