Arteterapie - koučink 

ARTE KOUČINK vychází z arteterapie. Arteterapie využívá umění jako prostředek k osobnímu vyjádření. Důležitý není výsledek, ale proces tvorby. Arteterapie se využívá  jako podpůrný prostředek při léčbě převážně psychických onemocnění.

Já používám arteterapeutické prvky  -  výtvarné expresivní metody, imaginace a hry pro poznání sebe sama, vlastní seberozvoj a jako podpůrnou metodu v koučování. 

Moje arte workshopy jsou určené pro zdravé lidi, kteří se zajímají o sebepoznání, svojí životní cestu a nahlédnutí do svého nitra. 

Nabízené workshopy a kurzy

  • Živly v nás - enkaustika a arteterapie
    Pomocí živlů - vody, ohně, vzduchu a země se naši předkové snažili uchopit a pochopit svět. Jednotlivé živly se v nás odrážejí jako pozitivní i negativní vlastnosti a teprve jejich rovnováhou můžeme dojít k celistvosti a harmonii v životě. Prostřednictvím imaginací se s jednotlivými živly setkáte a přijmete jejich poselství, které pro vás mají. Pomocí enkaustické malby se podíváte do svého nitra a objevíte oblasti, které je třeba ve vašem životě posílit, změnit nebo opustit.
  • Já a moje cesta
    Ucelený sebepoznávací kurz, kde pomocí výtvarných expresivních technik, imaginací a malování vlastních obrazů budete objevovat sami sebe.